Trygga din verksamhet eller affärsidé genom att minska de juridiska riskerna.

Manolis Nymark Consulting AB erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning med inriktning på eHälsa, integritetsfrågor och IT.

Branschkunnandet omfattar hälso- och sjukvård, socialtjänst samt rätts- och militärväsende.

Företagets affärsidé är att trygga verksamheter mot oönskade händelser genom att tillhandahålla operativ och verksamhetsnära juridisk rådgivning med hög kvalitet, branschkännedom och långsiktiga lösningar.