Mikrosupporten

Vi erbjuder även juridiskt stöd genom en abonnemangstjänst – Mikrosupporten. Som abonnent får du tillgång till enklare juridisk konsultation via e-post inom företagets kompetensområde. Svar erhålles senast tre dagar per e-post eller per telefon om så önskas. Tjänsten inkluderar inte upprättande av dokumenterade juridiska riskanalyser eller avtalsdokument utan innefattar enbart enstaka juridiska frågor. Manolis Nymark Consulting förbehåller sig rätten att avgöra vilka frågor som faller inom eller utanför Mikrosupporten.

Pris: 20.000 kr

Angivet pris är exklusive moms och gäller per 12-månadersperiod.

För mer information eller tecknande av abonnemang, kontakta oss.