Publications

Read about our various publications

Articles

  • Så hotas din integritet på nätet, Nätmagazin oktober 2003
  • Informationsstandard som höjer säkerheten, Säkerhet & Sekretess nr 5 2003
  • Ny lagstiftning mot e-postreklam, Datormagazin nr 3 2004
  • Vem ska betala för den hemliga telefonavlyssningen, Datormagazin nr 4 2004
  • IT i vården, Nätmagazin nr 6 2004
  • Dödshjälp inte synd, käre biskop, SvD Debatt 23 november 2008
  • Etikprofessor på sluttande plan, SvD Debatt 12 december 2008
  • Auditör i Försvarsmaktens utlandsstyrka, Förvaltningsrättslig Tidskrift 1999 s. 101.

Books

  • Praktisk IT-rätt för sjukvården, 2007