Utbildning

Dataskydd och informationssäkerhet för hälso- och sjukvård

Välkommen till en grundläggande utbildning i dataskydd och informationssäkerhet för hälso- och sjukvård. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården på olika nivåer och vill få en bredare förståelse om informationssäkerhet och dataskydd samt hur dessa områden förhåller sig till juridik och styrningsfrågor. Utbildningen erbjuds i samarbete med TriageSec AB.

Utbildningen kommer att genomföras vid tre tillfällen på tre orter i landet.

Läs mer om utbildningen här.

utb-program

Anmäl dig genom att klicka här.

Läs här hur Manolis Nymark Consulting behandlar dina personuppgifter.