Rådgivning och tjänster

Vi har gedigen erfarenhet av offentlig verksamhet. Spetskompetensen finns inom vård och omsorg.

Rådgivning

Vår uppfattning är att den juridiska rådgivningen ska bidra till verksamhetsnytta, rättssäkerhet och/eller förverkligande av affärsidéer genom att identifiera och reducera juridiska risker. Det kan röra sig om allt från nya molntjänster, appar för mobiltelefoner, trygghetstekniker eller andra e-tjänster och produkter. Om den juridiska granskningen kommer till stånd i ett tidigt skede kan den läggas till grund för den fortsatta affärsutvecklingen och blir en god hjälp för att skapa optimala lösningarna med så liten juridisk risk som möjligt och hög marknadsnytta.

Dokumenterad juridisk riskanalys

Vår granskning av en tjänst eller en produkt resulterar i en dokumenterad juridisk riskanalys som kan innehålla rekommendationer om hur de juridiska riskerna kan minskas eller undvikas. Dokumentationen är också ett bevis om att man har gjort sin ”hemläxa” vid affärsförbindelser eller vid inspektion av en tillsynsmyndighet.

Konsekvensbedömning enligt GDPR

Av GDPR framgår att en konsekvensbedömning krävs om en viss typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter (artikel 35.1 och skäl 84 GDPR). I vissa fall ska en konsekvensbedömning genomföras. Ansvaret faller på den personuppgiftsansvarige, men kan även ”spilla över” på leverantörer som erbjuder digitala tjänster. Vi genomför konsekvensbedömningar enligt konstens alla regler.

Avtalsskrivningar

Vi hjälper er att upprätta alla relevanta avtal inom ramen för behandling av personuppgifter, dataskydd och sekretess

Granskning av dataskydd och informationssäkerhet

Vi erbjuder en oberoende skräddarsydd granskning av ert dataskydd och informationssäkerhet. Du får en rapport med mervärde för förbättringar av er organisation, strategisk/taktisk planering samt reducering av risk för administrativa viten. Under granskningen ger vi även löpande råd utifrån bästa branschpraxis. Granskningen är baserad på ISI 27001 certifieringsmetodik.

Klicka på bilden för att ladda ner bilagan

Rådgivning inom strategisk informationssäkerhet

Det strategiska arbetet med informationssäkerhet utgår från verksamhetens behov och mål. Rätt nivå på säkerheten måste identifieras och kvarvarande risk accepteras av verksamheten. Vi stödjer ledningens arbete att hitta rätt nivå av säkerhet och vad som ska göras.

Vårt tjänsteutbud innefattar bl.a.

Juridisk riskanalys

Juridisk rådgivning

Avtalsskrivning

Granskning av dataskydd och informationssäkerhet

Rådgivning inom strategisk informationssäkerhet

Konsekvensbedömningar enligt GDPR

Vid behov kan vi åta sig större projekt och granskningar. Företaget samarbetar med affärsjuridiska byråer och annan juridisk expertis för att kunna erbjuda kompletta helhetslösningar.

Läs mer om våra utbildningar

Kontakta oss