Utbildning

Dataskydd och informationssäkerhet

Dataskydd och informationssäkerhet

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar anpassade till er organisations behov inom dataskydd och informationssäkerhet. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten på olika nivåer och vill få en bredare förståelse om informationssäkerhet och dataskydd samt hur dessa områden förhåller sig till juridik och styrningsfrågor.

Utbildning erbjuds i samarbete med TriageSec AB.

Boknings- och avbokningsregler