Boknings- och avbokningsregler

Läs om vad som gäller vid bokning- och avbokning av våra kurser.

Boknings- och avbokningsregler

Kurserna arrangeras av Manolis Nymark Consulting och Triagesec (arrangörerna).

Deltagare är anmäld så snart arrangörerna har accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits till kursen.

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligen till arrangörerna, info@nymarkconsulting.se.

Arrangörerna har rätt att ställa in en kurs fram till och med 7 dagar innan kurs/konferensstart varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Arrangörerna reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

För matallergier, vegetarisk eller vegankost som efteranmäls senare än 14 dagar före kurs kan tillägg komma att debiteras.

Arrangörerna kan fakturera kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.

Vid avbokning eller meddelande om förhinder 13 – 0 dagar före kursstart ska beställaren ersätta hela kursavgiften alternativt överlåta platsen till kollega från samma organisation. Detta ska skriftligt meddelas arrangörerna via e-post (se ovan).

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Manólis Nymark Consulting och TriageSec behandlar personuppgifter i samband med anmälan till kurser. Behandlingen sker för att administrera kursanmälan och för att följa upp kurserna. Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan (art. 6.1 b GDPR). Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är intresseavvägning (art. 6.1 f GDPR).

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.