Om oss

Jurist med lång erfarenhet

Manólis Nymark Consulting AB företräds av Manólis Nymark, tillika konsult. Manólis Nymark är jurist med lång erfarenhet av främst IT-rättsliga frågor. Han har tidigare arbetat vid bland annat Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och RIF-arbetet, rättsväsendets utvecklingsarbete för en gemensam informationsstruktur. Han har haft befattningar som bl.a. kanslichef och biträdande chefsjurist. Han har också bred erfarenhet av den kommunala sektorn genom olika befattningar.

Manólis Nymark har en internationell certifiering i informationssäkerhet (CISSP) och har publicerat ett flertal böcker och artiklar om IT-rätt och informationssäkerhet inom vård och omsorg, bl.a. kommentarer till patientdatalagen och lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (Norstedts Juridik). Han föreläser också inom samma ämnen. Han är vidare GDPR-certifierad.