Pro Bono

Pro bono innebär insatser för det allmännas bästa.

Vad innebär Pro Bono?

Vi vill ta ansvar och verka för en positiv samhällsutveckling – lokalt, nationellt och globalt. Vi stödjer därför ett antal olika organisationer som vi anser bidrar till ett bättre samhälle. Det kan handla om ekonomiskt stöd, kostnadsfri rådgivning eller att vi på annat sätt delar med oss av vår kompetens och vår erfarenhet utan krav på motprestation.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.