Microsupporten

Juridiskt stöd genom abonnemangstjänst

Abonnemangstjänst

 Som abonnent får du tillgång till enklare juridisk konsultation via e-post inom företagets kompetensområde. Svar erhålles senast tre dagar per e-post eller per telefon om så önskas. Tjänsten inkluderar inte upprättande av dokumenterade juridiska riskanalyser eller avtalsdokument utan innefattar enbart enstaka juridiska frågor. Manolis Nymark Consulting förbehåller sig rätten att avgöra vilka frågor som faller inom eller utanför Mikrosupporten.

20 000 :-

Angivet pris är exklusive moms och gäller per 12-månadersperiod. För mer information eller tecknande av abonnemang, kontakta oss.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.